top of page
Keyboard and Mouse

Biz Kimiz?

inomaker, kişiye özel müfredat tasarlayan ve uygulayan bir öğrenme atölyesidir.

Halihazırda eğitim sistemi kitlelere genelleştirilmiş fakat katılımcıların yetenek ve becerilerine özelleştirilemeyen bir yapıdadır. Bu da çocukların gelişiminde aynılaşma yani kişinin kendini bulamamasına sebep olmaktadır. Bu problemin çözümü her kişinin birey olarak keşfedilmesi ve kendisine özel bir öğrenme sistemi içerisinde tutulmasını gerektirir.

inomaker her öğrencisini birey olarak keşfeder. Keşfederken güncel, en son teknolojiyi, inovatif araçları, dijital prototipleme araçlarını kullanarak her şeyden bir şey üreten, satın almayıp yapan, atmak yerine tamir eden, kendine yeten öğrenciler geliştirmeyi amaçlar. Bunları bire bir veya benzer bireylerden oluşan özel gruplar halinde, özgün ve kitleye özelleştirilebilen müfredatıyla yapar.

"Çocuk eğitiminde, çalışmalarınıza onları tanımakla başlayınız."

J.J.Rousseao

bottom of page