top of page
Site Eğitim Modülleri.png

Robotik Kodlama Atölyesi

Kodlama ile yaratıcılığı buluşturuyoruz!

Alanında Uzman Eğitmenler

Yenilikçi Eğitim Yaklaşımları

Yarışmalar &

Projeler

Uluslararası Sertifikasyon

Neler Yapıyoruz?

inomaker, kişiye özel müfredat tasarlayan bir öğrenme atölyesidir. Genelleştirilmiş eğitim sistemine karşı inovatif kodlama ve robotik çözümler sunuyoruz. Kurumsal projeler ve maker eğitmenliğiyle teknoloji ve yaratıcılığı birleştiriyoruz.

Site Eğitim Modülleri (3).png

Neden inomaker?

Bireysel Odaklı Eğitim

Her çocuğun öğrenme tarzına ve hızına uygun olarak kişiselleştirilmiş bir eğitim sunuyoruz.

Teknoloji Odaklı Yaklaşım

inomaker, ileri teknoloji araçları ve uygulamalarıyla donatılmış, teknolojiyle entegre eğitimler sunar.

Deneyimsel Öğrenme

Çocuklarımız, pratik yaparak ve deneyimleyerek öğrenir, teorik bilginin ötesine geçerler.

Yaratıcılığı Teşvik Eden Ortam

Öğrencilerimiz, yaratıcılıklarını geliştirirken hayal güçlerini kullanarak öğrenme sürecinin zevkini yaşarlar.

Amerikan Üniversite Onaylı Uluslararası Sertifikalı Eğitimler

Akademik Eğitim

inomaker'ın akademik eğitim programları, öğrencilere Kodlama alanlarında derin bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar.

Uluslararası Ağ Oluşturma

inomaker'ın uluslararası ağ oluşumları, öğrencimize küresel bir bakış açısı kazandırarak uluslararası düzeyde başarılı olmaları için kritik bir rol oynar.

Başarıya Dayalı Sertifika

Başarıya Dayalı Sertifika programlarımız, öğrencilerin pratik becerilerini geliştirmelerine olanak tanır ve gerçek dünya uygulamalarına hazırlar.

Eğitim Mödülleri

Atölye Galerisi